Harðskapur ímóti børnum

Harðskapur ímóti børnum

Greinin sæst á heimasíðuni www.lokk.dk

Forskning viser, at børn, der er tilskuere til og/eller inddraget i vold mellem forældrene, og/eller selv bliver slået, kan udvise høj forekomst af fysiske helbredsproblemer, spiseforstyrrelser og søvnproblemer. Der peges ligeledes på, at børn kan udvikle følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder, som kan præge dem gennem hele livet.

Børn, der oplever psykisk eller fysisk vold i hjemmet, opfyldes af en dyb angst. De grusomheder, der udfolder sig i hjemmet, hvor børn skulle føle sig trygge, gør hjemmet til en krigsskueplads. Børnene ved aldrig, hvornår det næste slag opstår. De kan gå i konstant alarmberedskab, da deres liv er uforudsigeligt. Der kan hvert øjeblik opstå nye skræmmende voldsomheder. Børn, der er i konstant alarmberedskab, kan let misforstå eller overreagere på de mindste hentydninger. En konflikt, der kan virke ubetydelig for andre, kan i deres forståelse blive forvrænget til en dyb krænkelse, der kan udløse en uhensigtsmæssig aggressiv adfærd over for andre eller indad mod dem selv.

Børns adfærdsmæssige reaktioner på traumatiske oplevelser kan være vidt forskellige. Nogle børn reagerer med en voldsom udadrettet aggressiv adfærd, andre bliver inaktive og passive, eller børnene kan veksle mellem de to reaktioner.

Børns problemer kan vise sig i deres tegninger eller deres leg. Børn kan desuden forsøge at fortælle en voksen om deres problemer i vage formuleringer for at få en fornemmelse af, om den voksne kan forstå og rumme deres problemer. Det er derfor vigtigt, at pædagoger og andre, der arbejder med børn er opmærksomme på børns adfærd og har tid til at lytte og se dem ud fra børnenes perspektiv.

Børn har ikke overblik over deres livssituation. De har få erfaringer og lille sammenligninsgrundlag, og derfor har de brug for voksnes hjælp til at se ud over øjeblikket i svære livsomstændigheder. De kan ikke vide hvad normen er i almindeligt fungerende familier. Virkeligheden er det de ser, hører og mærker. Derfor har de brug for at blive set og taget alvorligt i deres virkelighed, på en måde der er ikke-dømmende i forhold til deres familie.

Børn reagerer forskelligt på voldsepisoder. Dels fordi de er forskellige, dels fordi deres vilkår er forskellige.