Unnustuharðskapur (Kærestevold)

Unnustuharðskapur (Kærestevold)

En undersøgelse fra 2008 foretaget af Institut for Folkesundhed viser, at næsten 13.000 unge kvinder og ca. 4.500 unge mænd i alderen 16-24 år årligt udsættes for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold fra en kæreste.

Vold i familien er tabu, og vold mellem unge piger og drenge, som er kærester, kaldet kærestevold, er ikke mindre tabubelagt. Det bevirker, at de unge ikke får den nødvendige hjælp og støtte.

Hvis man som ung bliver udsat for kærestevold, har man større risiko for senere at blive udsat for partnervold. Ved at forebygge kærestevold kan vi samtidig forebygge partnervold senere i livet og dermed sikre, at børn ikke udsættes for vold i familien.

Der er derfor et stort behov for at få brudt tabuet og tavsheden omkring volden. Kærestevold forekommer hyppigst i forhold, som har varet under 6 måneder og oftest blandt kærester, som ikke bor sammen. Det er altså de helt unge, der er i størst risiko for at blive udsat for kærestevold.

Kærestevold foregår for unge helt ned til 8-9.klasse

Undersøgelsen viser desuden, at de unge, der har været udsat for kærestevold, har en lavere tolerance for, hvornår der er tale om vold, og at de kan finde det nødvendigt at gribe til vold for ikke selv at blive udsat for vold.

LOKK har udarbejdet et undervisningsmateriale, som har til formål at skabe debat og sprede viden om, hvad det vil sige at være en god og ordentlig kæreste. Materialet rummer en lang række problemstillinger, temaer og bud på løsninger, som kræver, at de unge tager stilling. Det giver de unge mulighed for at forholde sig til eget kæresteforhold eller til at hjælpe og støtte en ven eller veninde.

Vi håber, at såvel film som spil kan hjælpe de unge til at turde sætte egne grænser, at turde være åbne og som ven eller veninde at turde spørge ind til problemerne. Kærestevold kan ske for alle.


Materialet

Filmen "Når kærlighed gør ondt" fortæller fire unges historie om kampen for at komme ud af et voldeligt forhold og giver inspiration til, hvordan man kan have et kæresteforhold uden vold.

Spillet "Fest eller Fiasko?" stiller de unge over for dilemmaer, som de skal forholde sig til og træffe beslutninger om. De afgør, om det skal være fest eller fiasko.

Materialet sætter ord og billeder på et alvorligt problem. Det skal få unge til at forstå konsekvenserne af volden, så de kan tage stilling til andre og gode måder at være kærester på. Materialet kan bruges fra 7. klasse - af den enkelte, i gruppearbejde eller som fælles projekt.

Se hele undervisningsmaterialet om kærestevold på www.hjerteogsmerte.dk

Materialet er produceret med støtte fra TrygFonden og Undervisningsministeriet.

Læs hele Institut for Folkesundheds rapport om kærestevold